n° visites: 37502   |    |  Avís legal

 -    Assessorament en la redacció d’estatuts socials.
-    Assessorament en la configuració de l’òrgan d’administració i delimitació de les seves atribucions, nomenament i renovació d’administradors.
-    Assessorament en l'elecció de la forma societària més adequada per l’exercici de l’activitat.